Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności
US

DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą

 

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 14 501 850,44 zł
Dofinansowanie: 14 066 794,92 zł
Okres realizacji: 01.02.2020–30.09.2023

Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu dostępności oraz poziomu otwartości i uniwersalności Uniwersytetu Śląskiego poprzez udoskonalenie wsparcia edukacyjnego.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki wprowadzeniu innowacyjnych narzędzi wzmacniających proces kształcenia oraz doskonalenie zmian organizacyjnych, infrastrukturalnych i instytucjonalnych obejmujących:

  • działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych i informatycznych oraz ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w oparciu o ideę edukacji włączającej (400 osób);
  • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych z zakresu dostępności (200 osób);
  • rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej poprzez działania związane z budowaniem zespołów roboczych ds. dostępności oraz poprzez prezentowanie wprowadzonych rozwiązań innym uczelniom;
  • zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami oraz z innymi dysfunkcjami poprzez m.in. dostosowanie narzędzi informatycznych oraz procedur kształcenia w edukacji na poziomie wyższym.
logo

 

Tagi
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved