Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

Zapraszamy placówki edukacyjne i oświatowe oraz inne podmioty, instytucje bądź osoby działające w środowisku osób z niepełnosprawnościami do współpracy w ramach projektu DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą (POWR.03.05.00-00-A031/19-00). Współpraca ma przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania najbardziej funkcjonalnych rozwiązań na rzecz dostępności Uniwersytetu Śląskiego. Partnerzy będą angażowani do konsultowania działań merytorycznych w zakresie następujących zadań:

  1. podnoszenie kompetencji kadry UŚ z zakresu dostępności (m.in. poprzez szkolenia, wizyty studyjne i kampanie, mentoring);
  2. zwiększenie dostępności UŚ w zakresie zmian proceduralnych (m.in. poprzez instrukcje i politykę dostępności w zakresie spraw studenckich, dostępności cyfrowej, kształcenia, infrastruktury, procedur);
  3. udoskonalenie procesu kształcenia w zakresie dostępności (m.in. poprzez e-kształcenie, e-usługi, centrum wsparcia, konsultacje specjalistyczne);
  4. zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ (m.in. poprzez  utworzenie pokojów wyciszenia, multimedialnych sal dydaktycznych, wdrożenie mobilnych zestawów dostępności, inne rozwiązania architektoniczne);
  5. wprowadzenie technologii wspierających zwiększających samodzielność studentów poprzez aplikację mobilną i system nawigacji;
  6. utworzenie Centrum Projektowania Uniwersalnego.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres e-mail: duo@us.edu.pl.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved