Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

 

W ramach projektu pn. „DUO-Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach zadania 2 „Zwiększenie dostępności US – zmiany proceduralne”, został powołany zespół „Dostępność cyfrowa” w następującym składzie:

 

 1. dr inż. Przemysław Kudłacik – Przewodniczący;
 2. dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ;
 3. dr Małgorzata Gajos-Grzetić;
 4. dr inż. Roman Simiński;
 5. dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ;
 6. dr Łukasz Wachstiel;
 7. mgr Aleksandra Madej;
 8. Agnieszka Szymala;
 9. mgr Joanna Krzyżowska;
 10. mgr Radosław Aksamit;
 11. mgr Beata Waniek.

 

 

    

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved