Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

 

W ramach projektu pn. „DUO-Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach zadania 3 „Udoskonalenie procesu kształcenia w zakresie dostępności”, został powołany zespół ds. dostosowania kształcenia dla osób ze specjalnymi potrzebami, w następującym składzie:

 

 1. dr Magdalena Bełza-Gajdzica;
 2. dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ;
 3. dr hab. Ewa Malicka, prof. UŚ;
 4. dr Marzena Lamparska, prof. UŚ;
 5. dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ;
 6. dr Agnieszka Łakomy-Chłosta;
 7. dr Dorota Prysak;
 8. dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ;
 9. dr hab. Marek Wójtowicz, prof. UŚ;
 10. mgr Ernest Wilde;
 11. dr Ryszard Kalamarz, prof. UŚ;
 12. dr Ryszard Knapek;
 13. mgr Urszula Miemiec;
 14. mgr Magdalena Lier;
 15. mgr Małgorzata Balewska;
 16. mgr Rafał Machna;
 17. mgr inż. Katarzyna Szczerba.

 

 

 

    

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved