Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

 

W ramach projektu pn. „DUO-Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach zadania 3 „Udoskonalenie procesu kształcenia w zakresie dostępności”, został powołany zespół ds. polityki dostępności UŚ w następującym składzie:

 1. dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ – Przewodniczący;
 2. lic. Gabriela Wilczyńska;
 3. mgr Justyna Szostek – Aksamit;
 4. mgr Sylwia Ledwoch;
 5. dr Agata Zygmunt;
 6. dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ;
 7. mgr Joanna Laskowska;
 8. dr inż. Przemysław Kudłacik;
 9. mgr Beata Waniek;
 10. mgr Anna Kocimska;
 11. mgr Magdalena Lier;
 12. mgr Małgorzata Balewska.

                 

 

    

 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved