Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

 

W ramach projektu pn. „DUO-Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach zadania 2 „Zwiększenie dostępności US – zmiany proceduralne”, został powołany zespół „Infrastruktura i projektowanie dla społeczności” w następującym składzie:

 

 1. mgr Ewelina Budzińska-Góra – Przewodniczący;
 2. mgr Justyna Szostek – Aksamit;
 3. dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ;
 4. dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UŚ;
 5. mgr inż. Mateusz Szampera;
 6. lic. Łukasz Poradowski;
 7. mgr Magdalena Hampel;
 8. mgr Daniel Młodzik;
 9. mgr Elżbieta Sonnenfeld;
 10. mgr Martyna Fołta;
 11. mgr Krzysztof Pająk;
 12. mgr Magdalena Stryja;
 13. dr Grzegorz Gawron;
 14. dr Anna Sterczewska;
 15. mgr Beata Waniek.

 

 

 

 

   

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved