Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności
W ramach projektu pn. „DUO-Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach zadania 2 „Zwiększenie dostępności US – zmiany proceduralne”, powołany został  zespół „Kształcenie, w tym zdalne” w następującym składzie:

 

 1. dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ – Przewodniczący;
 2. dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ;
 3. prof. dr hab. Zenon Gajdzica;
 4. dr hab. Magdalena Ślawska, prof. UŚ;
 5. dr Marcin Musioł;
 6. dr hab. Jolanta Skutnik, prof. UŚ;
 7. dr Barbara Marszał-Paszek;
 8. mgr Paweł Pawełczyk;
 9. dr Łukasz Wachstiel;
 10. dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ;
 11. mgr Urszula Miemiec;
 12. mgr Aleksandra Alwaeli;
 13. mgr Przemysław Grzonka;
 14. mgr Anna Kocimska;
 15. dr Anna Sterczewska;
 16. dr Agata Wilczek.

 

                               

 

 

 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved