Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

 

W ramach projektu pn. „DUO-Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach zadania 2 „Zwiększenie dostępności US – zmiany proceduralne”, został powołany zespół „Procedury dotyczące przebiegu studiów” w następującym składzie:

 

 1. dr Agata Zygmunt – Przewodniczący;
 2. dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ;
 3. lic. Gabriela Wilczyńska;
 4. dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ;
 5. dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ;
 6. dr Magdalena Bełza-Gajdzica;
 7. prof. dr hab. Ewa Jarosz;
 8. dr Ryszard Kalamarz, prof. UŚ;
 9. mgr Urszula Miemiec;
 10. mgr Aleksander Fangor;
 11. mgr Rafał Machna;
 12. mgr Małgorzata Balewska;
 13. mgr Marta Barciak;
 14. mgr Małgorzata Barglik;
 15. dr Ryszard Knapek;
 16. mgr Anna Kocimska.

 

 

 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved