Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

 

W ramach projektu pn. „DUO-Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach zadania 2 „Zwiększenie dostępności US – zmiany proceduralne”, został powołany zespół „Sprawy studenckie (w tym rozwój naukowy i badania)”  w następującym składzie:

 

 1. mgr Sylwia Ledwoch – Przewodniczący;
 2. dr Michał Brol;
 3. dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak, prof. UŚ;
 4. dr Magdalena Bolek-Kochanowska;
 5. dr Dariusz Sokołowski;
 6. dr hab. Bogusław Dziadzia, prof. UŚ;
 7. dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ;
 8. dr hab. Marzena Lamparska, prof. UŚ;
 9. dr Sabina Pawlik;
 10. mgr Paulina Świtała;
 11. lic. Katarzyna Topolska;
 12. mgr Dorota Pytka;
 13. mgr Magdalena Lier;
 14. mgr Aleksandra Kwiatkowska;
 15. mgr Justyna Szostek-Aksamit;
 16. lic. Gabriela Wilczyńska.

                           

 

    

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved