Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności
Biuro, sytuacja konfliktowa

Centrum Obsługi Studentów zaprasza pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej na szkolenia z zakresu pracy z grupą (w tym konfliktową) integracja grupy w ramach projektu „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą”  ( POWR.03.05.00-00-A031/19-00).

Planowane terminy:

  • 09.10.2023 Grupa 1 nabór do dnia 03.10.2023
  • 10.10.2023 Grupa 2 nabór do dnia 03.10.2023
  • 11.10.2023 Grupa 3 nabór do dnia 04.10.2023
  • 12.10.2023 Grupa 4 nabór do dnia 04.10.2023
  • 13.10.2023 Grupa 5 nabór do dnia 06.10.2023 dla Kampusu w Cieszynie
  • 16.10.2023 Grupa 6 nabór do dnia 09.10.2023
  • 17.10.2023 Grupa 7 nabór do dnia 09.10.2023

Szkolenia dla Kampusu w Katowicach odbędą się w godzinach 09.00 – 14.00 na WH ul. Uniwersytecka 4.
Szkolenia dla Kampusu w Cieszynie odbędą się w godzinach 09.00 – 14.00 w Sali B-1.3

Szkolenie poprowadzi Pan mgr socjologii Sławomir Włosek. Ukończył studia podyplomowe z Ekonomii Społecznej i Organizacji Pomocy Społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako przewodniczący w Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz jako członek zespołu/ pracownik socjalny w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej. 

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny dokumenty rekrutacyjne dostarczyć:

  • osobiście lub drogą pocztową  do Centrum Obsługi Studentów, w przypadku osobistego dostarczenia pokój 0.12 do Magdaleny Lier, drogą pocztową na adres COS 40 – 007 Katowice, ul. Bankowa 12 z dopiskiem rekrutacja DUO),

UWAGA! W przypadku pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej w załączniku nr 6 wymagany jest podpis Dziekana.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej zawiera:
Załącznik nr 1 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej

*Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

 W przypadku, gdy pracownik  brał udział już wcześniej w projekcie powinien dostarczyć jedynie załączniki 5 i 6.
Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
 

W jednym szkoleniu weźmie udział max 15 osób.

Załączniki:

Tagi
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved