Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności
kobieta stoi przy tablicy i się uśmiecha

Centrum Obsługi Studentów zaprasza pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej na szkolenia z zakresu wsparcia studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w sytuacjach kryzysowych (savoir vivre – dostępne narzędzia) w ramach projektu „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą”  ( POWR.03.05.00-00-A031/19-00).

Planowane terminy:

  • 03.10.2023 Grupa 1 nabór do dnia 27.09.2023
  • 04.10.2023 Grupa 2 nabór do dnia 27.09.2023
  • 10.10.2023 Grupa 3 nabór do dnia 04.10.2023
    Szkolenia dla Kampusu w Katowicach odbędą się w godzinach 09.00 – 14.00 na WH ul. Uniwersytecka 4.

Szkolenia będą prowadzone przez Panią mgr pedagogiki Anitę Dudek. Certyfikowanego trenera, eksperta-doradcę zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez współpracę z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Właściciel Akademii Sukcesu Anita Dudek. Otrzymała Tytuł Laureata II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2010 organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Osoby które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny dokumenty rekrutacyjne dostarczyć:

  • osobiście lub drogą pocztową  do Centrum Obsługi Studentów, w przypadku osobistego dostarczenia pokój 0.12 do Magdaleny Lier, drogą pocztową na adres COS 40 – 007 Katowice, ul. Bankowa 12 z dopiskiem rekrutacja DUO),

UWAGA! W przypadku pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej w załączniku nr 6 wymagany jest podpis Dziekana.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej zawiera:
Załącznik nr 1 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej

*Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

 W przypadku, gdy pracownik  brał udział już wcześniej w projekcie powinien dostarczyć jedynie załączniki 5 i 6. 
Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

W jednym szkoleniu weźmie udział max 15 osób.

Załączniki:

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved