Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności
Grupa ludzi patrzy w ekran laptopa

Centrum Obsługi Studentów zaprasza pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczo-badawczej, oraz kadry kierowniczej i administracyjnej na szkolenia z zakresu otwartości, równości i zrozumienia w ramach projektu „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą”( POWR.03.05.00-00-A031/19-00).

Planowane terminy dla kadry dydaktycznej i dydaktyczno – badawczej:

  • 04.10.2023 w godzinach 09.00 – 14.00 Grupa 1 nabór do dnia 27.09.2023 r. 
  • 05.10.2023 w godzinach 09.00 – 14.00 Grupa 2 nabór do dnia 27.09.2023 r. 
  • 11.10.2023 w godzinach 09.00 – 14.00 Grupa 3 nabór do dnia 04.09.2023 r. 

Szkolenia będą prowadzone przez Pana mgr Grzegorza Firka, absolwenta Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, na kierunku zarządzanie – psychologia w zarządzaniu.  Dyplomowany trener, doradca zawodowy i terapeuta; certyfikowany coach indywidualny i grupowy ICF posiadający doświadczenie z osobami z niepełnosprawnościami m.in. poprzez współpracę z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji oraz Centrum Integracji, 13 lat doświadczenia w prowadzeniu ponad 5000 godzin konsultacji indywidualnych, blisko 1400 godzin szkoleniowych oraz ponad 700 godzin indywidualnych i grupowych sesji coachingowych. 

Szkolenia na Kampusie w Katowicach będą odbywały się na WH przy ul. Uniwersyteckiej 4.

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny dokumenty rekrutacyjne dostarczyć:

  • osobiście lub drogą pocztową  do Centrum Obsługi Studentów, w przypadku osobistego dostarczenia pokój 0.12 do Magdaleny Lier, drogą pocztową na adres COS 40 – 007 Katowice, ul. Bankowa 12 z dopiskiem rekrutacja DUO),

UWAGA! W przypadku pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej w załączniku nr 6 wymagany jest podpis Dziekana.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej zawiera:

Załącznik nr 1 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej

*Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

W przypadku, gdy pracownik  brał udział już wcześniej w projekcie powinien dostarczyć jedynie załączniki 5 i 6.

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.
 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

W jednym szkoleniu weźmie udział max 15 osób.

Załączniki:

 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved