Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności
Dwóch mężczyzn rozmawia prowadzi rozmowe przez kamerę za pomocą komputera.

Centrum Obsługi Studentów zaprasza pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej na szkolenia z zakresu uniwersalnych metod dydaktycznych (uwzględniających różne specjalne potrzeby studentów) – przygotowanie materiałów, prowadzenie zajęć w ramach projektu „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą”  ( POWR.03.05.00-00-A031/19-00).

Planowane terminy:

  • 21.09.2023 Grupa 1 nabór do dnia 18.09.2023 w sali nr. 17 na WPIA
  • 22.09.2023 Grupa 2 nabór do dnia 18.09.2023 w sali nr. 17 na WPIA
  • 26.09.2023 Grupa 3 nabór do dnia 20.09.2023 w sali nr. 17 na WPIA
  • 27.09.2023 Grupa 4 nabór do dnia 20.09.2023 w sali nr. 17 na WPIA
  • 16.10.2023 Grupa 5 nabór do dnia 09.10.2023
  • 17.10.2023 Grupa 6 nabór do dnia 10.10.2023
  • 18.10.2023 Grupa 7 nabór do dnia 11.10.2023
  • 19.10.2023 Grupa 8 nabór do dnia 12.10.2023
  • 23.10.2023 Grupa 9 nabór do dnia 17.10.2023 dla Kampusu w Cieszynie w Sali B -1.3

Wszystkie szkolenia odbędą się w godzinach 09.00 – 14.30 

Szkolenia będą prowadzone przez Annę Ślebiodę -  trenerka, doradca, pedagog. Jeśli chodzi o niepełnosprawność, zna ją od strony praktycznej – mając zespół móżdżkowy, poznała wszystkie jej odcienie, co wykorzystuje w swojej działalności. Doświadczenia te pozwoliły Pani Ani poznać specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką niepełnosprawności.
Jest autorką publikacji naukowych poświęconych niepełnosprawności. 
Tłumaczyła również m. in. publikacje prof. A. Fröhlicha z zakresu stymulacji bazalnej – komunikacji z osobami z niepełnosprawnością głęboką.

 

Osoby które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny dokumenty rekrutacyjne dostarczyć:

  • osobiście lub drogą pocztową  do Centrum Obsługi Studentów, w przypadku osobistego dostarczenia pokój 0.12 do Magdaleny Lier, drogą pocztową na adres COS 40 – 007 Katowice, ul. Bankowa 12 z dopiskiem rekrutacja DUO),

UWAGA! W przypadku pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej w załączniku nr 6 wymagany jest podpis Dziekana.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej zawiera:
Załącznik nr 1 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej

*Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

 W przypadku, gdy pracownik  brał udział już wcześniej w projekcie powinien dostarczyć jedynie załączniki 5 i 6.

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie będą odbywały się zgodnie z harmonogramem, w formie stacjonarnej.

W jednym szkoleniu weźmie udział max 15 osób.

Tagi
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved