Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności
Mężczyzna pracuje przy komputerze

Centrum Obsługi Studentów zaprasza pracowników kadry kierowniczej i  administracyjnej na szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej dokumentów tekstowych w ramach projektu „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą”( POWR.03.05.00-00-A031/19-00).

Planowane terminy:

  • 17.07.2023 w godzinach 10.00 – 15.00 Grupa 1 nabór do dnia 12.07.2023 r. 
  • 18.07.2023 w godzinach 10.00 – 15.00 Grupa 2 nabór do dnia 12.07.2023 r.
  • 19.07.2023 w godzinach 10.00 – 15.00 Grupa 3 nabór do dnia 17.07.2023 r.
  • 20.07.2023 w godzinach 10.00 – 15.00 Grupa 4 nabór do dnia 17.07.2023 r.
  • 21.07.2023 w godzinach 10.00 – 15.00 Grupa 5 nabór do dnia 18.07.2023 r.
  • 11.09.2023 w godzinach 09.00 – 14.00 Grupa 6 nabór do 05.09.2023 r. sala C0.32

Szkolenia przeprowadzi Pan mgr Ekonomii – Jan Stebel – ekspert ds. dostępności cyfrowej w krajowych instytucjach certyfikujących. Trener w zakresie ECDL, PDF PRO, komunikacji elektronicznej i dostępności cyfrowej (standard WCAG 2.1). Audytor Stron Internetowych. Były naczelnik wydziału promocji urzędu miejskiego i koordynator ds. dostępności. Od 2016 roku wdraża standard WCAG dla serwisów www instytucji publicznych. Początkowo po stronie agencji interaktywnych, obecnie po stronie instytucji publicznych. Przeprowadził kilkadziesiąt audytów i kilkaset weryfikacji dostępności stron www oraz nadzoruje ich dostosowanie.

Szkolenia będą odbywały się zgodnie z harmonogramem.

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny dokumenty rekrutacyjne dostarczyć:

  • osobiście lub drogą pocztową  do Centrum Obsługi Studentów, w przypadku osobistego dostarczenia pokój 0.12 do Magdaleny Lier, drogą pocztową na adres COS 40 – 007 Katowice, ul. Bankowa 12 z dopiskiem rekrutacja DUO),

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kadry kierowniczej i administracyjnej zawiera:

UWAGA! W przypadku pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej w załączniku nr 7 wymagany jest podpis Przełożonego.

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku, gdy pracownik  brał udział już wcześniej w projekcie powinien dostarczyć jedynie załączniki 5 i 7.

W jednym szkoleniu weźmie udział max 15 osób.

Załączniki:

Tagi
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved