Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności
Osoby rozmawiaja przy stole

Centrum Obsługi Studentów zaprasza pracowników kadry kierowniczej i  administracyjnej na szkolenia z zakresu radzenia sobie z agresją i pozastandardowymi zachowaniami studentów (savoir vivre + dostępne narzędzia) w ramach projektu „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą”( POWR.03.05.00-00-A031/19-00).

Planowane terminy:

  • 12.07.2023 w godzinach 10.00 – 15.00 Grupa 1 nabór do dnia 10.07.2023 r. 
  • 13.07.2023 w godzinach 10.00 – 15.00 Grupa 2 nabór do dnia 10.07.2023 r. dla Kampusu w Cieszynie
  • 14.09.2023 w godzinach 09.00 – 14.00 grupa 3 nabór do 08.09.2023 r. sala C0.30

Szkolenia będą realizowane przez Panią mgr Joannę Dejko - absolwentkę studiów magisterskich na kierunku psychologia ukończonych w 1992r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła liczne kierunki studiów podyplomowych m.in. w zakresie „Coachingu”, „Psychologii transportu”, „Negocjacji i mediacji”, „Ekonomii społecznej”, „Doradztwa zawodowego”, oraz szkoleń „Model na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Organizacja różnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, „Umiejętność stosowania i interpretacji test drzewa”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. 1”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. 2”. 

Od 1997r. Pani Joanna prowadzi działalność gospodarczą Dejko Joanna Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych związaną głównie z poradnictwem w zakresie psychologii, coachingu, mentoringu, doradztwa zawodowego, dodatkowo zajmuje się organizacją szkoleń, konferencji, eventów. Ponadto Pani Joanna od 1998r. zajmuje stanowisko psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej.

Szkolenia będą odbywały się zgodnie z harmonogramem w sali B-1.3 dla grupy w Cieszynie.

Osoby które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny dokumenty rekrutacyjne dostarczyć:

  • osobiście lub drogą pocztową  do Centrum Obsługi Studentów, w przypadku osobistego dostarczenia pokój 0.12 do Magdaleny Lier, drogą pocztową na adres COS 40 – 007 Katowice, ul. Bankowa 12 z dopiskiem rekrutacja DUO),

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kadry kierowniczej i administracyjnej zawiera:

Załącznik nr 2 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 7(a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej

UWAGA! W przypadku pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej w załączniku nr 7 wymagany jest podpis Przełożonego.

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku, gdy pracownik  brał udział już wcześniej w projekcie powinien dostarczyć jedynie załączniki 5 i 7.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

W jednym szkoleniu weźmie udział max 15 osób.

 

Załączniki:

 

Tagi
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved